top of page

אזרחות ספרדית

החוק הספרדי אשר אושר ביוני 2015 ע׳׳י הסנאט, מאפשר לצאצאי יהודים אשר גורשו מספרד, לקבל אזרחות ודרכון ספרדיים, מבלי לוותר על אזרחותם הנוספת, וללא קשר למקום מגוריהם.
 

על פי החוק ניתן יהיה להגיש בקשות לאזרחות ספרדית, באמצעות הליך אלקטרוני, החל מ -1 באוקטובר 2015, היום שבו יכנס החוק לתוקף, ובמשך שלוש שנים לאחר מכן, עם אפשרות הארכה לשנה נוספת.
 

מהם התנאים לבקשה לקבלת אזרחות ספרדית?
 

מבקש אזרחות ספרדית יידרש להוכיח זכאותו באמצעות:

היות המבקש צאצא של יהודים שגורשו מספרד

מעבר מוצלח של שתי בחינות המנוהלות על ידי מכון סרווסט ( לקטינים ובני 70 פלוס יש פטור ממבחנים אלה) :

ידיעת השפה בספרדית (רמת ספרדית לזרים או מעבר) וידע של המועמד בנוגע לחוקה הספרדית, תרבות ואקטואליה.
 

אם אתה סבור כי הינך זכאי לאזרחות ספרדית, פנה אלינו עוד היום, אנו מבטיחים לבדוק את זכאותך!

bottom of page