top of page

שרות

יש לך עניין בהגירה או אזרחות, אנחנו כאן בכדי לסייע לך

שרות הגירה

 

 • אזרחות ספרדית / פורטוגלית ( לצאצאי יהודים מגורשים).

 • אזרחות איטלקית.

 • אזרחות גרמנית.

 • אזרחות אוסטרית.

 • אישור עבודה ותוכנית אקספרס אנטרי לקנדה.

 • אשרת סטודנט לאירופה וקנדה.

תוכנית מטפלות
 • מציאת מעסיקים בקנדה

 • ייעוץ לכל אורך ההליך

 • סיוע עם כל הטפסים

 • הכנה לראיון בשגרירות

 • ליווי לוגיסטי

 • סיוע עם החוזה העסקה

bottom of page