top of page

אזרחות פולנית

יהודים רבים זכאים לאזרחות פולנית מתוקף חוקי אזרחות שונים אשר חוקקה ממשלת פולין.

סוגיית האזרחות הפולנית מוצאת את ביטויה העיקרי בשלושה חוקים מרכזיים: חוק האזרחות משנת 1920, חוק האזרחות הפולנית משנת 1951 וחוק אזרחות פולנית משנת 1962. חוקים אלו קובעים את הדין בדבר זכאותו של אדם לאזרחות פולנית.

משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם משרד עו"ד בפולין המומחים להגירה והעובדים באופן ישיר מול הרשויות בפולין. עובדה זו מקצרת משמעותית את ההליך ומעלה את סיכויי הצלחת הבקשה לאזרחות. כמו כן, עובדה זו מקלה על השגת מסמכים מהרשויות וארכיונים בפולין הנדרשים להליך.

משרדנו מציע בדיקת זכאות ללא תשלום להערכת סיכויי ההצלחה להשגת האזרחות לפני התחלת התהליך.

לבדיקת זכאות לאזרחות פולנית ללא תשלום, יש ליצור קשר.

 

צור קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה

bottom of page