top of page

אזרחות גרמנית

אזרחות גרמנית

אזרחות גרמנית לצאצאי נרדפי הנאצים

 

תיקון בחוק האזרחות הגרמני שנכנס לתוקף ב- 20.8.2021, מרחיב את מעגל הזכאים לאזרחות גרמנית ומאפשר קבלת אזרחות גרמנית עבור רבים שעד כה לא היו זכאים בשל מגבלות שהיו קיימים בחוק הגרמני. התיקון לחוק בעצם קובע כי צאצאים של מי שהיו אזרחי גרמניה בשנים 1933-1945 ואזרחותם נשללה או סורבה מסיבות של גזע, דת ופוליטיקה, זכאים לאזרחות .

 

כעת, זכאים לאזרחות גרמנית גם נרדפי הנאצים בשנים 30.01.1933 ועד 08.05.1945 אשר איבדו את אזרחותם הגרמנית או ויתרו עליה לפני 26.02.1955 לדוגמא עקב בקשה לרכישת אזרחות זרה, ויתור עפ"י בקשה או נישואין עם אזרח זר, או רכישת האזרחות הגרמנית נמנעה מהם בנסיבות אלה.

זכות ההתאזרחות עומדת גם לצאצאים ללא צורך שבן המשפחה עליו נשענים לשם קבלת האזרחות יוציא אף הוא אזרחות.

מי זכאי להשבת אזרחות גרמנית?

אזרחים גרמנים לשעבר שבין 30 בינואר 1933 ל -8 במאי 1945 נשללה מהם האזרחות מטעמים פוליטיים, גזעיים או דתיים זכאים להשבת אזרחותם וכך גם צאצאיהם. אין צורך בשהייה בגרמניה או ידיעת השפה.

 

באילו מקרים נשללה האזרחות מסיבות פוליטיות, גזעיות או דתיות?

​האזרחות נשללה מסיבות פוליטיות, גזעיות או דתיות כאשר:

• אבד באופן אוטומטי בהתאם לסעיף 2 לצו ה -11 ליישום חוק אזרחי הרייך מיום 25 בנובמבר 1941 (נכון לגבי כל אזרחי גרמניה היהודים אשר גרו מחוץ לגרמניה כאשר הפקודה נכנסה לתוקף או מאוחר יותר)

אוֹ

• קופחו באופן פרטני על פי חוק ביטול התאזרחות ושלילת אזרחות גרמנית מיום 14 ביולי 1933.

 

דרכון גרמני זכאות:

לאחר קבלת האזרחות גרמנית אפשר לבקש הוצאת דרכון גרמני אשר נחשב דרכון האיחוד האירופי וכן  אחד הדרכונים החזקים בעולם ולמעשה נמצא במקום השני במדד הנלי. בנוסף, אזרחות תחת חוק זה מאפשרת להחזיק בדרכונים אחרים ללא צורך לוותר עליהם.

 

דרכון גרמני יתרונות:

דרכון גרמני מאפשר בין היתר, תנועה חופשית בתוך אירופה, אפשרות לגור ולעבוד בכל מדינות האיחוד האירופי, לימודים בחינם או בהנחה משמעותית השמורה לאזרחי האיחוד, תנאים סוציאליים, אפשרות כניסה לארה"ב ומדינות אחרות ללא הצורך באשרת תייר הנדרשת מישראלים אפשרות כניסה למדינות רבות שלא ניתן להיכנס אליהן עם דרכון ישראלי, הנחות מיסוי בעסקאות נדל"ן ועוד.

 

bottom of page