top of page

זכאות לאזרחות ספרדית – כדאי לדעת

אזרחות ספרדית, כמו גם אזרחות פורטוגלית או כל אזרחות אירופאית אחרת, נחשבת כיום למבוקשת מאד. המקבלים אזרחות שכזו נהנים מיתרונות רבים כאזרחי האיחוד האירופאי ויכולים לנוע בחופשיות בין המדינות השייכות לאיחוד, לעבוד בהן אם ירצו, ללמוד במוסדות האקדמיים השונים שבהן בעלות מופחתת השמורה לאזרחי אירופה ועוד. קבלת אזרחות ספרדית מותנית בהוכחת הקשר המשפחתי למגורשי ספרד, דבר המתאפשר על ידי הגשת מסמכים שלרוב קלים להשגה.

מי זכאי לקבלה

כדי לקבל אזרחות ספרדית חשוב להיעזר בעורכי דין המתמחים בחוקי הגירה ומנוסים בקידום קבלת דרכונים אירופאיים שונים. בשנת 2015, הודיעה ממשלת ספרד כי צאצאי מגורשים ספרד, שגורשו ממנה בסוף המאה ה-15 ועברו למדינות אחרות, יהיו זכאים לקבל דרכון ואזרחות ספרדיים. הדבר לא מותנה בוויתור על אזרחותם הישראלית ולא מצריך מהם לעבור ולהתגורר בספרד עצמה בכדי לקבל את האזרחות. כאשר מבררים מידע על זכאות לאזרחות ספרדית מגלים שורה ארוכה של תנאים שיש לעמוד בהם. ראשית, יש להוכיח כי המבקשים הם יהודים או צאצאים של יהודים. בנוסף, יש להוכיח כי המבקשים הם צאצאים למגורשי ספרד. לצד שתי הוכחות אלו, מתבקשים הפונים לקבלת אזרחות כזו לעבור בהצלחה שתי בחינות: אחת בשפה הספרדית והשנייה על החוקה הספרדית, על התרבות המקומית וגם על נושאים אקטואליים שונים. עמידה בכל הקריטריונים האלה מאפשרת לפונים לקבלת את האזרחות הנכספת. יש לציין, כי קטינים ובגירים מעל גיל 70 פטורים ממעבר שתי הבחינות.

מה עושים כדי לקדם זאת

הסבורים כי הם זכאים לקבל אזרחות ספרדית חשוב שיפנו לעורכי דין מקצועיים על מנת לממש את זכאותם. עורכי דין אלה פועלים מול הקהילה היהודית בספרד וכן מול הנוטריונים הרלוונטיות בספרד ויודעים כיצד לקדם את העניין בצורה המהירה והטובה ביותר. יש חשיבות רבה בהבנת והכרת ההליך בכדי לדעת איזה מסמכים יש להשיג וכיצד בכדי להוכיח כי המבקש צאצא ליהודים ספרדים וכן בכדי להוכיח קשר לספרד. אולם לאור ניסיונם הרב של עורכי הדין המטפלים בתחום, ניתן להתמודד עם האתגר ולמצוא את כל ההוכחות הנדרשות. יש לזכור כי הדבר אורך זמן וכי נדרשת לכך סבלנות. אולם, בסופו של ההליך, ולאחר קבלת האזרחות, היתרונות הרבים שהיא מביאה אתה בהחלט מצדיקים את הדרך הארוכה וגם את ההוצאה הכספית הנלווית לכך.

חושבים שאתם זכאים לאזרחות ספרדית? עו"ד אתי אלמגור, מומחית לחוקי ההגירה ומתמחה בהוצאת דרכונים ספרדיים, היא הכתובת הנכונה לפנות אליה. עו"ד אלמגור פועלת בתחום זה שנים רבות ומכירה לעומק את כל הסוגיות הרלוונטיות הקשורות בנושא וכן מקושרת לנוטריונים שהתמנו להחליט לגבי זכאות של כל הליך.

לפרטים על התנאים לקבלת האזרחות הספרדית וכל מידע נוסף, צרו קשר בטלפון 054-7947494

bottom of page