top of page

דרכון ספרדי או פורטוגלי – איך מוציאים אותו?

בשנים האחרונות הפכו הדרכונים האירופאיים למבוקשים מאד. קשה להתעלם מהיתרונות הרבים שהם מציעים למקבלים אותם, יתרונות הבאים לידי ביטוי הן בנושאי החינוך, נושאי המגורים, הטבות שונות העומדות לרשותם של אזרחי האיחוד האירופאי ועוד .כאשר מתלבטים האם להוציא דרכון ספרדי או פורטוגלי, דרכון פולני או איטלקי, יש לקחת כמה פרמטרים בחשבון: האם ואיך ניתן להוכיח את הזכאות לקבלת הדרכון וגם את הכתובת שבה נעזרים.

מי זכאי לקבל דרכון ספרדי או דרכון פורטוגלי

בסוף המאה ה-15 גורשו מיליוני יהודים מספרד ומפורטוגל. לפני מספר שנים הודיעו הן ממשלת ספרד והן ממשלת פורטוגל כי צאצאי משפחותיהם של היהודים המגורשים יהיו זכאיים לאזרחות, ובתנאי שיצליחו להוכיח זאת. על מנת לקבל את האזרחות יש לאסוף מסמכים שונים, המוכיחים את הקשר המשפחתי של המבקשים עם המגורשים ולהעביר אותם לאישור הקהילה היהודית בספרד או פורטוגל ולאחר מכן לרשויות הרלוונטיות (הרשויות הפורטוגליות או הרשויות הספרדיות).

היתרונות שמציעים הדרכונים

דרכון פורטוגלי, כמו גם דרכון ספרדי, הם דרכונים אירופאיים לכל דבר. דרכונים אלה מקנים למחזיקים בהם אפשרות לנוע בחופשיות בכל רחבי אירופה, במדינות החברות באיחוד האירופאי, להתגורר בהן, לעבוד בהן וגם ללמוד בהן. הלימודים במדינות אלו הם לרוב בחינם ולכל אלה נלווים תנאים סוציאליים מועדפים. מעבר לכך, יכולים אזרחי האיחוד האירופאי להיכנס לארצות הברית ומבלי שיצטרכו להוציא מראש ויזת תייר וכן לבקר במדינות שונות ברחבי העולם, שלא ניתן לבקר בהן עם דרכון ישראלי (מדינות ערב, למשל). קבלת אחד מהדרכונים האלה איננה מצריכה וויתור על האזרחות הישראלית וגם לא מימושו של הדרכון שהתקבל.

חשוב לדעת

מגורשי ספרד ופורטוגל ברחו למדינות שונות בעולם. חלקם נשארו באירופה, אחרים ברחו ליעדים רחוקים יותר כמו צפון אמריקה, מדינות הבלקניים ודרום אמריקה. על מנת לקדם את קבלת הדרכון והאזרחות המיוחלת, חשוב להיעזר בעורכי דין המתמחים בהגירה, הבקיאים בכל הסוגיות המשפטיות הרלוונטיות ויודעים כיצד לפעול ולאילו רשויות לפנות.

מעוניינים להוציא דרכון פורטוגלי או דרכון ספרדי ואתם צאצאי מגורשי ספרד? עו"ד אתי אלמגור, מומחית לחוקי ההגירה ומתמחה בהוצאת דרכונים ספרדיים ופורטוגליים, היא הכתובת המתאימה לפנות אליה. עו"ד אלמגור פועלת בתחום זה שנים רבות ומכירה היטב את החוקים ואת הדרישות לצורך קידום העניין. לפרטים על התנאים לקבלת הדרכון וכל מידע אחר שיוכל לסייע לכם בכך, צרו קשר בטלפון 054-7947494

bottom of page