top of page

מאמרים

מאמר שפורסם באתר כלכליסט בנוגע להבדלים בין המסלול הספרדי לפורטוגלי

מאמר שפורסם בעיתון השבוע באשדוד בנוגע לאזרחות פורטוגלית ליהודים ממוצא ספרדי

מאמר בוואלה.jpg

מאמר שפורסם באתר וואלה משפט בנוגע לאזרחות ספרדית ופורטוגלית

תמונה אלמגור .jpg

דרכון ספרדי או פורטוגלי – איך מוציאים אותו?

בשנים האחרונות הפכו הדרכונים האירופאיים למבוקשים מאד. קשה להתעלם מהיתרונות הרבים שהם מציעים למקבלים אותם, יתרונות הבאים לידי ביטוי הן בנושאי החינוך, נושאי המגורים, הטבות שונות העומדות לרשותם של אזרחי האיחוד האירופאי ועוד .כאשר מתלבטים האם להוציא דרכון ספרדי או פורטוגלי, דרכון פולני או איטלקי, יש לקחת כמה פרמטרים בחשבון: האם ואיך ניתן להוכיח את הזכאות לקבלת הדרכון וגם את הכתובת שבה נעזרים.

רשימת משפחות ממגורשי ספרד

במידה ומשפחתכם הגיע ממדינות צפון אפריקה או הבלקניים או מצאתם ברשימת שמות משפחה מגורשי ספרד את שם משפחתכם או שמות משפחה של בני משפחתכם, סיכוי גדול כי אתם זכאים לדרכון פורטוגלי / דרכון ספרדי..

קבלת אזרחות פורטוגלית – מי זכאי לקבלה?

בשנת 1492 יצא צו מיוחד המורה על גירוש יהודי ספרד ממולדתם. לאחר כחמש שנים החל גירושם של יהודי פורטוגל אליה הגיעו 80% מיהודי ספרד.בשנת 2015 החליטה ממשלת פורטוגל להעניק אזרחות פורטוגלית לצאצאי המשפחות היהודיות שגורשו מפורטוגל, ובתנאי שאכן יוכיחו זאת. קבלת אזרחות פורטוגלית בדומה לקבלת דרכון ספרדי למגורשי ספרד מותנית, כאמור, בהוכחה כי המבקש הוא אכן נצר למשפחות מגורשים. זכאות לאזרחות פורטוגלית ניתנת להוכחה בעזרתם של עורכי דין, ה מומחים בחוקי ההגירה הפורטוגלית ובקיאים בכל הסוגיות וההשלכות המשפטיות של העניין.

זכאות לאזרחות ספרדית – כדאי לדעת

אזרחות ספרדית, כמו גם אזרחות פורטוגלית או כל

אזרחות אירופאית אחרת, נחשבת כיום למבוקשת מאד. המקבלים אזרחות שכזו נהנים מיתרונות רבים כאזרחי האיחוד האירופאי ויכולים לנוע בחופשיות בין המדינות השייכות לאיחוד, לעבוד בהן אם ירצו, ללמוד במוסדות האקדמיים השונים שבהן בעלות מופחתת השמורה לאזרחי אירופה ועוד. קבלת אזרחות ספרדית מותנית בהוכחת הקשר המשפחתי למגורשי ספרד, דבר המתאפשר על ידי הגשת מסמכים שלרוב קלים להשגה..

bottom of page